Interactie en feeback

Interactie heeft twee hoofdfuncties

  1. het uitwisselen van informatie en kennis (diversiteitsprincipe) ontstaan nieuwe inzichten.
  2. disseminatie (verspreiding) van verworven inzichten of gevonden oplossingen.

Het Feedback mechanisme heeft als functie de reactie op de stimulus te organiseren en is direct zonder vertraging.

Interactie

Wij mensen zijn in toenemende mate verbonden en interacteren met elkaar en vormen met behulp van allerlei technische middelen een sociale weefsels. de kunst is een sociaal weefsel te vormen.

Feedback

Feedback is onlosmakelijk verbonden met interactie. Bij planten en laag ontwikkelde diersoorten zonder complexe breinen, is feedback noodzakelijk voor een actie/reactie (response op een stimulus) op gebeurtenissen.