Wat is Collectieve intelligentie?

Onder Collectieve Intelligentie verstaan we het vermogen van een collectief (een groep mensen, planeten, cellen micro organismen en of machines) om problemen op te lossen.

 

Collectieve intelligentie is een spontaan ontstane eigenschap van systemen met actoren die signalen uitwisselen en een netwerk vormen.  Zonder technologie en zonder actoren met grote breinen mogelijk is met elkaar intelligente prestaties te leveren.

 

 

 

De kern

Signalen uitwisselen

Door signalen uit te wisselen en een network te vormen

 

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden aan het ontstaan.

 

zie ook: ons boek

 

 De plaatjes