Ons boek en de samenvatting

 De introductie in het boek:

Vrijdag 19 november 2010 eindigde met een opmerkelijke gebeurtenis. Het was de dag dat een brand in een controlecentrum al het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal Station platlegde. Eén van de vele gestrande reizigers plaatste een tweet met het verzoek om een lift en al snel liet een automobilist weten dat hij enkele mensen mee kon nemen richting Rotterdam. In een mum van tijd regelden duizenden mensen op die manier een ritje naar huis met volstrekt onbekenden. Dezelfde avond plaatste een zelf gestrande reiziger[i] de website LiftDeck online om deze spontane zelforganisatie ook voor de er op volgende dagen te ondersteunen. De honderden veldbedden die het Rode Kruis in alle haast in sportzalen had klaargezet bleken volledig overbodig te zijn.[ii]

 [i] Femme Taken, oprichter van Tweakers.nt. Hij kwam op het idee om de LiftDeck site te bouwen toen hij gestrande reizigers zag twitteren om vervoer te regelen. Het bouwen van de site duurde slechts een half uur.

[ii] Hulst, W. v.d. (2011), Het Nieuwe Organiseren, Organisatie 3.0, flexplek, Twitter, social networks en cloud computing, 26 april,

http://www.managementsite.nl/17369/innovatie/organisatieontwerp-innovatief-organiseren.html

 

Resume;

Collective intelligence is the ability of a group to solve problems. In nature you can find many examples of collective intelligence, e.g. insect colonies and swarms, but also trees and plants. In people’s lives technologies, and in particular the Internet of Intelligent Things, play a more and more important role. All these developments have a major impact on people in their daily lives. But also on organisations!

 

In an accessible way, with many examples from nature and ‘human’ organisations, this book explains what is going on and which consequences collective intelligence has for us as humans and as employers/managers. The book is written in the style of Freakonomics, Outliers, The tipping point, Black Swan, etcetera.

 

I became fascinated with the subject of collective intelligence during conversations with my son, who is a neuroscientist. Many of the ideas in that area of expertise, of how intelligence is formed in humans and animals, are similar to what I see in organisations. The information which is exchanged between the neurons results in intelligence and it is not important how smart these neurons are, as long as the network is well constructed. The same holds true for organisations; the relationships between people are more important than their individual smartness.

 

Samen organiseren is van alle tijden. In stammen, dorpen, kuddes en kolonies lossen mensen, dieren en zelfs planten van oudsher samen problemen op en scheppen zo nieuwe mogelijkheden. Terwijl de treinreizigers uit bovenstaand voorbeeld hun reis naar huis aan het organiseren waren, voltrok zich elders in de wereld een kleine ramp.

 

Opmerkelijk bij het voorbeeld van de treinreizigers is dat zowel de NS als het Rode Kruis elk het probleem van de reizigers op de hun vertrouwde wijze aanpakte. De NS organiseerde bussen en het Rode Kruis regelde bedden in sportzalen. Echter bussen en bedden zijn nou niet bepaald de oplossingen waar de reiziger van tegenwoordig op staat te wachten. Deze wil gewoon direct en gemakkelijk worden vervoerd naar de plaats van bestemming. Een paar jaar eerder zouden deze ‘oplossingen’ nog acceptabel zijn geweest, simpelweg omdat er geen alternatieven waren. Maar de wereld bleek in 2010 al vergaand veranderd te zijn door smartphones en internet. Beide organisaties waren zich hiervan onvoldoende bewust en dan ook ‘volledig’ verrast door de zelforganisatie-actie van de ‘ontspoorde’ reizigers, met onnodige kosten als gevolg.

 

Ons boek is te verkrijgen via

www.sentia-uitgeverij.nl of via

managementboek.nl

Samenvatting;

Overal waar informatie wordt uitgewisseld in groepen ontstaat collectieve intelligentie. Dit is het vermogen van groepen (mensen, dieren, planten, cellen, micro-organismen en/of machines) problemen op te lossen op een manier waarop niemand in de groep dat alleen zou kunnen. Op een manier waarop niemand in de groep dat alleen zou kunnen. De werkzame principes van collectieve intelligentie zijn interactie en feedback. Zodra een bepaalde massa mieren, mensen of machines etc. ‘met elkaar omgaat’ en informatie uitwisselt ontstaan spontaan lerende systemen die zich voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving. Dieren, planten en cellen laten ons zien dat een groep tot heel slimme dingen in staat is, ook als individuele leden zich niet bewust zijn van hun bijdrage aan de collectieve intelligentie. We kunnen daar veel van leren over menselijk gedrag, en dat kan weer helpen bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

 

De ontwikkeling van collectieve intelligentie kun je versnellen door bewust en gericht kennis en informatie te delen. Versnellers zijn ook het internet en sociale media die steeds meer mensen met elkaar verbinden. Maar ook intelligente apparaten, verpakkingen, muren, straatstenen en andere dingen die via het internet te verbinden zijn. Als die ‘dingen’ gekoppeld worden aan kunstmatige intelligentie kunnen ze zelfs leren. Dit ‘Internet van Dingen’ vormt een steeds groter deel van een ‘wereldbrein’ dat zichzelf razendsnel ontwikkelt en organiseert. We hebben daar geen controle meer over. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de maatschappij.

 


Collectieve intellgentie is een spontane organisatie van groepen