over ons

 

In mei 2017 hebben wij ons congres over Collectieve Intelligentie georganiseerd, hier een impressie.

 

Wie we zijn:

 

Wendy Jansen.

Wendy Jansen studeerde Organisatiesociologie en Organisatiekunde aan de Universiteit van Leiden (kandidaats Culturele Antropologie). Zij promo- veerde op het onderwerp “Effectiviteit van Organisatiestructuren” in de Economische Wetenschap. Zij is als Lector Professional Research and In- novation werkzaam bij Pro Education en als Research Fellow verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Prima Vera Research. Ze is eigenaar van organisatieadviesbureau Trias. Haar specialiteit is het interdisciplinair on- derzoeken van het ontwerpen van organisaties en netwerken en het raakvlak tussen organisatie en informatisering. Hierover heeft zij een aantal boeken en artikelen gepubliceerd. Zij heeft bijzondere aandacht voor het leren in organisaties en de kwalitatieve methoden van onderzoek, die het leren over de praktijksituaties bevorderen

 

Fons Schoemaker

heeft Geologie (UL) en bedrijfskunde aan de TU Delft gestudeerd. Na zijn afstuderen is hij werkzaam geweest bij diverse onderdelen van het ministerie van Financiën. Sinds 1997 werkzaam bij de Rabobank, eerst op internationaal terrein bij Global IT, daarna bij het e-commerce project e-HRM. Thans is hij werkzaam als Information Security Officer bij Rabobank. Hij heeft sinds 2003 een bijzondere belangstelling voor sociale insecten in het bijzonder mieren, en schrijft sindsdien over interactiemanagement en wat organisaties kunnen leren van dieren

 

Elselien Smit

Is onderzoeker en promoveert op het duurzaam ontwikkelen van organisaties. Daarbij speelt de transitie van de wat eens was naar nieuwe vormen van organiseren een hoofd rol.